Home / Leisures / Buwan ng Wika

Buwan ng Wika

NI MARK ANGELES

Isang paslit ang nag-usisa,

Ano ang Buwan ng Wika?

Wari ba’y ibig matalos—

Lampas sa pagdaraos

Ng parada ng kasuotan

At sabayang bigkasan—


Kung bakit kostumbre

Ang pagliban sa klase.

Nagkamalay ang bata

Sa sangkahig, sangtuka;

Bawat patak ng oras

Ginto ang katumbas.

Maagang bumabangon.

Maagang lumulusong

Sa banta ng baha’t trapik.

Walang takot na tinatawid

Mga tulay na kawayan,

Mga ilog at kabundukan.

Mabibilang ang bokabularyo

Sa pamilya, eskwela, trabaho.

Paano sasabihing

Higit sa piging

Ang dayaw ng buwan?

Mula sa iisang inunan

Kasaysayan at wika.

Sa wika nakatala

Apat na siglong mahigit

Ng pagpapakasakit.

Sa wika naipundar

Diwang makabayan.

‘Di wika ang dapat mapuri,

Kundi ang siyang nagsabi.