Home / Tourism / Danyos

Danyos

Di makuha ang bagahe,

Sa compartment, bara’y kotse.

Nang sabihang umabante,

Ang bus namin ang sumige.

Buti ako’y nakaiwas,

Kundi bungo ko ay biyak.

Pinto ng bus na matalas,

Dumaplis lang sa ‘king manggas.

At lumiyab ang aking ulo,

Kunduktor ay namura ko.

Compartment na naatraso,

Sinipa ko pasarado.

At itong bus ay inakyat,

Pobreng tsuper mutla’t gulat.

Pagka’t bungad ko ay tadyak,

At asta pa na bibigwas.


Ang lahat ay natahimik.

Kala’y boga aking bitbit.

Nang ako na ay paalis,

Narinig ko: “’Yun ba’y pulis?”

Check Also

Fashion as core in self-love promotion

CARLA BIANCA RAVANES-HIGHAM I don’t know about you but I really love getting dressed. There’s …