Home / Tourism / Danyos

Danyos

Di makuha ang bagahe,

Sa compartment, bara’y kotse.

Nang sabihang umabante,

Ang bus namin ang sumige.

Buti ako’y nakaiwas,

Kundi bungo ko ay biyak.

Pinto ng bus na matalas,

Dumaplis lang sa ‘king manggas.

At lumiyab ang aking ulo,

Kunduktor ay namura ko.

Compartment na naatraso,

Sinipa ko pasarado.

At itong bus ay inakyat,

Pobreng tsuper mutla’t gulat.

Pagka’t bungad ko ay tadyak,

At asta pa na bibigwas.


Ang lahat ay natahimik.

Kala’y boga aking bitbit.

Nang ako na ay paalis,

Narinig ko: “’Yun ba’y pulis?”

index.php

‘Cebu Mangoes Festival’ – a celebration of Cebu’s pride

By THE MANILA TIMES May 24, 2019 If there’s one thing that will forever endear …