Home / Lifestyle / Barung Barong

Barung Barong

Nakikita kaya ng Dios
ang helera ng mga tahanang niyari sa
Plywood na luma’t yerong sunog
na sinisikil ng nagtatayugang mga gusali ng lunsod?

Napapansin kaya Niya sa isa sa mga ito
ang pagpanaog sa umaga ng isang lalaking
walang gawa kundi
maghanap ng trabaho araw-araw…?

Naririnig kaya Niya
sa loob ng dampang ito
ang wala-na-halos-pag-asang dasal
ng Ina sa tabi ng kanyang inaapoy-lagnat na bunso?

Marahil naman ay nagkikita’t napapansin niya angmga…

Kung hindi ay bakit patuloy
ang pintig at dagsa at daloy at lundag ng Buhay
sa laksang butil na ito ng mga Kubong yari
sa tagpi-tagping plywood at yero at karting
pinulot sa… Basurahan…

index.php

Tequila Master’s plea: ‘Taste this spirit gently’

By THE MANILA TIMES June 20, 2019 Iconic tequila brand Jose Cuervo hosted the World …