Home / Lifestyle / Barung Barong

Barung Barong

Nakikita kaya ng Dios
ang helera ng mga tahanang niyari sa
Plywood na luma’t yerong sunog
na sinisikil ng nagtatayugang mga gusali ng lunsod?

Napapansin kaya Niya sa isa sa mga ito
ang pagpanaog sa umaga ng isang lalaking
walang gawa kundi
maghanap ng trabaho araw-araw…?

Naririnig kaya Niya
sa loob ng dampang ito
ang wala-na-halos-pag-asang dasal
ng Ina sa tabi ng kanyang inaapoy-lagnat na bunso?

Marahil naman ay nagkikita’t napapansin niya angmga…

Kung hindi ay bakit patuloy
ang pintig at dagsa at daloy at lundag ng Buhay
sa laksang butil na ito ng mga Kubong yari
sa tagpi-tagping plywood at yero at karting
pinulot sa… Basurahan…

Check Also

Five grocery and cooking tips for practical moms

By The Manila Times March 19, 2019 Filipino households love to eat together. Practically speaking, …