Home / Leisures

Leisures

Buwan ng Wika

NI MARK ANGELES Isang paslit ang nag-usisa, Ano ang Buwan ng Wika? Wari ba’y ibig matalos— Lampas sa pagdaraos Ng parada ng kasuotan At sabayang bigkasan— Kung bakit kostumbre Ang pagliban sa klase. Nagkamalay ang bata Sa sangkahig, sangtuka; Bawat patak ng oras Ginto ang katumbas. Maagang bumabangon. Maagang lumulusong …

Read More »